Aşkın Hallerinden…

Değerli Okuyucular,
Geçenlerde kitap fuarında gezerken bir kitabın kapağı dikkatimi çekti. Kapağında “Aşkın Halleri” yazan o kitabı elime alıp incelemeye başladım. Kapağın tasarımı yapılırken siyah zemin üzerine kırmızı renkli bir kalp çizilerek ortasına yakın bir yerine Arap alfabesinin “He” harfi konulmuş. Bu harfin içine de iki tane göz çizilerek sanki bir insan yüzüne benzetilmiş. “He” nin önünde ise bir “Elif” konulmuş ki bu iki harf yan yana yazıldığında “Ah” şeklinde okunur. Kalp motifinin alt tarafında aşağıya doğru küçük benzerleri çizilmiş. Üst tarafına ise duman çizilmiş ki galiba aşk ateşinden yanan bir kalpten çıkan duman ifade edilmeye çalışılmış. Kapağın, bakan kişiye göre sol üst tarafına Arap alfabesi ile yazılmış küçük bir metin eklenmiş. Kitabın ilk sayfasını açtığımda kapak görselinin Ressam Abdürreşid tarafından 1820’de yapıldığını ve adının da “Ah Mine’l Aşk” olduğunu öğrendiğimde ise şaşırmadım dersem yalan olur. Kapak üzerindeki kısa metin ise Şeyh Galib-i Mevlevi’ninmiş. Metin’in orijinal hali ve tercümesi ise şu şekilde belirtilmiş;
           
            “Ah mine’l aşk ve hâlâtihî
            Ahrâka kalbî bi harârâtihî”
            (Ah, aşktan ve hallerinden.
             Kalbimi hararetiyle yaktı.)
 
Kitabın ilk sayfasında Sadık YALSIZUÇANLAR ile Mehmet Fatih BİRGÜL tarafından hazırlanıp Sufi Kitap tarafından yayınlandığı da yazıyordu. Merakım biraz daha artmıştı. Kitabı biraz karıştırınca İbn Sina, İbn Arabi, İbn Farız, Serrâc, Bediüzzaman gibi önemli İslâm düşünürlerinin aşk hakkındaki kaleme aldıkları yazılardan hazırlanmış olduğunu gördüm. Kitabı alıp bir solukta okuduktan sonra bilmeyenler ve merak edenler için bir yazı yazmaya karar verdim. Aşağıya ekleyeceklerim bu kitaptan alınmış cümlelerdir. Umarım ilginizi çeker.
 “Aşk tıpkı bünyede boy gösteren bir huy gibi şahsiyete galip olup onu ele geçiren kuvvetli istektir.”[i]
 “Allah ilk maşuktur ve bütün varlıklar O’nu arzular, O’na yönelir ve işler bütünüyle O’na döner. Zira varlıkların varoluşları, kıvamları, beka ve süreklilikleri ancak O’nunladır. Varlığı kendinden olan tek varlık O’dur.”[ii]
“Aşk benzerliğin semeresi ve iki ruhun uyuşumunun delilidir. Aşk letafet deryasından, yaratılışın inceliğinden ve cevherin saflığındandır. Aşkın genişliğinin sınırı yoktur; ondaki fazlalık ise bedendeki eksikliktir.”[iii] 
“Öyleyse var olanların varlığı, ya kendilerinde bulunan ‘aşk’ sebebiyledir veya varlıklarıyla ‘aşk’ aynı şeydir.[iv]
“Aşk bir dağın en yüksek noktası anlamına gelen ‘ışk’ kelimesinden alınmıştır; bu durumda aşkı şöyle tanımlamak gereklidir: Bir kişi sevginin en son noktasına geldiğinde aşık olmuş demektir. Bu durumda da Allah’a olan aşk, sevginin en son derecesidir.”[v] 
“Bana göre aşkın aslı, fıtrattaki nurun, şevk sıfatıyla mukaddes madenlere çekilmesinden ibarettir.”[vi]
“Kalp için aşkın yolunda gitmek, bedenin ruha tabi olmasından daha önemlidir. Aşk, nefse, nefsin kendisinden daha çok sahip olur. Gah batın(gizli) gah zahir olur (açığa çıkar). Aşkın niteliklerini dil anlatamaz; sıfatı açıklanamaz. Aşk, büyü ve delilik arası bir şeydir. Aşk gidilen yolların ve gizlerin en latifidir.”[vii]
“Aşk, huyların uyuşması, sevgilerin benzeşmesi ve aynı cins olması, her nefsin cesede indirilmesinden önceki ezeli yaratılıştaki benzerine ve hemcinsine duyduğu şiddetli istektir.”[viii]
“Sevgi ne güzelliktendir ne endamdan. Aşk ruhun kendisiyle aşık olduğu şeydir ancak.”[ix]
“Aşk bir azap türüdür. Aklı başında olan hiç kimse kendini(bilerek) azaba sokmayı elbet tercih etmez.”[x]
“Aşk, çekici bir güzelliğe yönelmiş çılgın bir cezbedir.[xi]
Aslında buraya eklenecek aşk’a dair o kadar çok ifade var ama bu kadarı yeter sanırım. Daha fazlasını merak edenler bence en kısa sürede kitabı temin etsinler.
 
Selam ve saygılarımla…


[i] Aşkın Halleri-İhvan-ı Safa – Aşkın Mahiyeti Hakkında- Sayfa 36
[ii] Aşkın Halleri-İhvan-ı Safa – Aşkın Mahiyeti Hakkında- Sayfa 51
[iii] Aşkın Halleri-Ali İbn Heysem – Sayfa 57
[iv] Aşkın Halleri-İbn Sina – Aşkın Mahiyeti Hakkında Risale-Sayfa 89
[v] Aşkın Halleri-Ruzbihan Bakli - Sayfa 116
[vi] Aşkın Halleri-Ruzbihan Bakli - Sayfa 117
[vii] Aşkın Halleri-İbn Kayyım El-Cezviyye- Sevenlerin Bahçesinden - Sayfa 159
[viii] Aşkın Halleri-İbn Kayyım El-Cezviyye- Sevenlerin Bahçesinden - Sayfa 159
[ix] Aşkın Halleri-İbn Kayyım El-Cezviyye- Sevenlerin Bahçesinden - Sayfa 161
[x] Aşkın Halleri-İbn Kayyım El-Cezviyye- Sevenlerin Bahçesinden - Sayfa 163
[xi] Aşkın Halleri-Said Nursî- Aşkın İçyüzü - Sayfa 197

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder